Deze website is ontwikkeld in eigen beheer. Alle foto's en illustraties zijn gemaakt door Gaby Verheyen van www.simi-click.nl.

Deze site is met zorg samengesteld en OleWorld doet zijn best om deze zo goed mogelijk te onderhouden. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Aan de teksten op deze website kunnen dan ook geen rechten en plichten worden ontleend, noch kan OleWorld aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden in de weergegeven informatie. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen en zijn niet aansprakelijk voor schade, in de ruimste zin des woords, ondervonden door de gebruiker als gevolg van het raadplegen van deze site.